Chokladbloggen

Choklad handlar inte om liv eller död – det är viktigare

Baksidan av myntet

Det här är ingenting Chokladbloggen tar ställning till eller är engagerad i. Men det är en viktig fråga som bör belysas, så att varje individ ser att han/hon har ett eget beslut att fatta. Tack Lars för påmminelsen.

För fler än 30 av världens utvecklingsländer har kakaoproduktionen enormt stor betydelse för landets ekonomi. I vissa länder (t ex Ghana) står den som så mycket som 40% av landets export. Det är däremot tyvärr inte stor del av vinsten som når de människor som arbetar på kakaoplantagen.

Under de år som världsmarknadspriset på kakao sjönk (under 90-talet fram till 2006 ungefär), drabbade detta främst kakaoodlarna. Grundproblemet är egentligen kakaoodlarnas svårigheter att ta sig in på världsmarknaden. Detta gör att de tvingas vända sig till en rad mellanhänder som i slutändan äter upp stora delar av vinsten.

På grund av detta blev kakao tidigt ett område för organisationen Rättvisemärkt. Rättvisemärkt delar ut certifikat till de odlingar som uppfyller FLO:s generella kriterier, vilka finns att läsa här, men även följande produktspecifika krav:

  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering inklusive hälsofrämjande åtgärder gällande kakaoproduktion • Regler för långsiktiga handelsrelationer.
  • Möjlighet till förskottsbetalning på upp till 60 % av skördevärdet om producenten önskar det.
  • Angivelser för ett minipris som alltid ligger över produktionskostnad och världsmarknadspriset.
  • En premie på 150 US dollar/ton sålt kakao betalas ut till producentorganisationens medlemmar med syftet att stimulera lokal samhällsutveckling och investeringar i produktionen. Medlemmarna bestämmer själva vad de vill använda premien till, så länge beslutet inte strider mot kriterierna. Exempel på vad premien har använts till hos några av producenterna: skolbygge i lokalsamhället, fonder för utlåning av mikrokrediter, investeringar i ekologiskt jordbruk eller i produktionsfaciliteter, diversifiering av grödor för att öka inkomstmöjligheterna.

Eftersom kakao huvudsakligen odlas i småskaliga jordbruk, är det främst jordbrukskooperativ som kan få certifikatet. Idag finns det ett tjugotal certifierade producentorganisationer för kakao i Afrika och Latinamerika, med Peru som största enskilda producentland.

Utbudet av Rättvisemärkt choklad är naturligtvis betydligt mindre än övrigt chokladutbud. Men idag har så gott som alla större kedjor en rättvisemärkt chokladsort. Exempelvis så brukar Coop ha choklad från Equale som finns i flera olika smaker. Rättvisemärkt är också något som de flesta spår komma ännu större de närmsta åren!

Några rättvisemärkta choklader i butik.

… och självklart finns det planer på någon recension av en Rättvisemärkt choklad.

Rättvisemärkt choklad

Håll utkik efter symbolen till höger på bilden om du vill handla Rättvisemärkt!

Källa: Rättvisemärkt.se

« »

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *